Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, realizującym swoje zadania zawodowe w kontakcie z ludźmi, będącymi w różnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej i zawodowej.Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę i opanowują umiejętności wykonywania masażu leczniczego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego. Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych, obserwowania
i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu, obsługiwania sprzętu
i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu. Masażysta dodatkowo przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne, które wspomagają leczenie i rehabilitację chorych.

Technicy masażyści mogą podejmować pracę w :

 

 • klinikach i szpitalach
 • zakładach rehabilitacyjnych
 • uzdrowiskach
 • gabinetach kosmetycznych
 • zakładach pomocy społecznej
 • przychodniach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • klubach sportowych
 • własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • anatomia i fizjologia
 • zdrowie publiczne
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • podstawy psychologii
 • teoria masażu
 • pracownia masażu
 • zajęcia praktyczne
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • praktyka zawodowa

 

Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym i stacjonarnym (wieczorowym). Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu  w godzinach rannych i popołudniowych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

DSC_0458.JPG

Wypełnij formularz zgłoszeniowy